INFO

BRYGHIA CLASSICA IS EEN ONDERDEEL VAN DE VZW ALL CAR PROMOTIONS. HET IS EEN RENSTAL DIE DEELNEMERS AAN REGELMATIGHEIDSRITTEN VOOR OUDE AUTO’S SAMEN BRENGT. HET IS ONZE BEDOELING INFORMATIE UIT TE WISSELEN EN SAMEN DEEL TE NEMEN AAN DERGELIJKE WEDSTRIJDEN. DE VZW ALL CAR PROMOTIONS, OF KORTWEG ACP, IS EEN CLUB DIE REEDS SINDS 1990, ALS EEN DER EERSTEN IN BELGIE, REGELMATIGHEIDSRALLY’S INRICHT. DE MEEST BEKENDE PROEVEN ZIJN DE “VENETIE VAN HET NOORDEN”, DE “HISTORIC RALLY VAN VLAANDEREN” EN DE “ACP CLASSIC TOUR”.


U WORDT LID OMDAT WIJ DE ENIGE CLUB ZIJN DIE STARTPREMIES BETAALT VOOR WIE DEELNEEMT AAN REGELMATIGHEIDSWEDSTRIJDEN. DAARNAAST STEUNEN WE OOK HET DEELNEMEN AAN RITTENSPORTEN EN ANDERE NAVIGATIEPROEVEN. HET GAAT DAAR OM DEZELFDE UITDAGING, NAMELIJK HET ZOEKEN VAN DE JUISTE ROUTE TERWIJL EEN OPGELEGDE GEMIDDELDE SNELHEID MOET WORDEN AANGEHOUDEN. LID WORDEN DOET U NATUURLIJK OOK VOOR DE INFORMATIE DIE U MAANDELIJKS KRIJGT VIA DE NEWSLETTER, DE BABBELAVOND OP DE DERDE VRIJDAG VAN DE MAAND. VERDER IS ER DE BBQ IN DE ZOMER OF DE BRUNCH IN JANUARI WAAR HET GNSE GEZIN WELKOM IS. WE PROBEREN IEDEREEN TE HELPEN BIJ TECHNISCHE PROBLEMEN OF BIJ VRAGEN ROND NAVIGATIE. ER IS BOVENAL STEEDS DE GOEDE SFEER EN DE KAMERAADSCHAP ONDERLING BIJ ELK SAMENKOMST.

ALS LID KRIJGT U VAN ONS ONMIDDELLIJK DE CLUBSTICKERS EN BADGE. DE ACTIEVE LEDEN LATEN WETEN WAAR ZE RIJDEN EN KRIJGEN ZO HUN STARTPREMIES. U ONTVANGT MAANDELIJKS EEN PAK INFORMATIE VIA DE NEWSLETTER. TIJDENS DE BABBELAVOND KAN U CLUBGENOTEN ONTMOETEN, AFSPRAKEN MAKEN VOOR GEZAMELIJKE DEELNAMES, KENNIS MAKEN MET NAVIGATOREN OF RIJDERS, JA ER WORDEN ZELFS ”KOPPELTJES” GEVORMD, NIEUWE TEAMS DUS. WE PROBEREN ER OOK ALLE VRAGEN TE BEANTWOORDEN. ER ZIJN OOK TWEE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN WAAR IEDEREEN AAN KAN DEELNEMEN. OP HET EINDE VAN ELK JAAR VIEREN WE DE KAMPIOENEN MET EEN ENORME TROFEE.

foto's komen van www.teammini850.tk